Xornadas de Mariñán


ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE COLEXIOS PÚBLICOS DA CORUÑA

XXX XORNADAS DE EQUIPOS DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

    1.- CELEBRACIÓN :

·       Pazo de Mariñán, Bergondo. A Coruña

·       Días 4, 5 e 6 de maio de 2023.

2.- PROGRAMA

DÍA 04 DE MAIO, XOVES

·     16:00 horas: Recepción dos asistentes e entrega de documentación.

·     16:30 horas: Acto inaugural presidido polo …(autoridades).

·       17.00 horas Tema: " Argallando competencias nos Polos Creativos".

                    Relator: Dª Fátima García Doval.

·       18:00 horas: Descanso e refrixerio.

·       18:30 horas: Grupos de traballo.

·       19:30 horas: Posta en común e conclusións.

·       20:00 horas: Fin da sesión.

DÍA 5 DE MAIO, VENRES

·     09:30 horas: Tema:Pensamento e Emoción”. 

                   Relator: D. Javier Francisco Rouco Ferreiro.

·     11:00 horas: Descanso e refrixerio.

·     11:30 horas: Grupos de traballo.

·     12:30 horas: Posta en común e conclusións.

·     14:00 horas: Xantar.

·       16:30 horas: Tema: “Presentación de boas prácticas de centro”.

Centros Participantes:

Ø  CPI Plurilingüe Virxe da Cela (Monfero). Tema: “Aquí, aprendemos”. Presentan: Sandra Pérez Longueira e Ruht María Varela Mateos.

Ø  Fundación Eduardo Pondal. Tema: “Educando no rural”. Presentan: Alba Bermúdez, June Carabel e Uxía Varela.

·       18:00 horas. Descanso e refrixerio.

Ø  CEIP. María Pita – A Coruña. Tema: “Mulleres que abren camiño”.

Ø  CEIP. Juana de Vega – Oleiros. Tema: “Traballando por ámbitos no CEIP”.

Ø  CPI. O Cruce – Cerceda. Tema: “Erasmus+ no Cruce, comparte , acolle, internacionaliza, participa”.

·       19:30 horas: Posta en común e conclusións.

·       20:00 horas: Fin da sesión.

      DÍA 6 DE MAIO, SÁBADO

·       09:30 horas Tema: "O apoio para o liderazgo na innovación".

                    Relator: D. Javier Bahón Gómez.

·       11:00 horas: Descanso e refrixerio e visita guiada ao Pazo.

·       12:00 horas: Grupos de traballo.

·       13.00 horas: Posta en común e conclusións.

·       13:30 horas: Acto oficial de clausura das XXX.

·       14:00 horas: Xantar de clausura.

 POÑENTES:

                        1ª Sesión: Dª Fátima García Doval.

                        2ª Sesión: D. Javier Francisco Rouco Ferreiro.

     Profesorado dos centros educativos referidos.

                        3ª Sesión: D. Javier Bahón Gómez.


3.- OBXECTIVOS:
Coñecer e interiorizar procedementos de actuación cos que habitualmente temos que interactuar á hora de xestionar os centros educativos e de manter as necesarias e correspondentes medidas de actuación no ámbito de xestión, control e movemento dos ficheiros de datos e informacións relativas aos membros da comunidade educativa.
Como empoderar ás escolas para mellorar e avaliar a equidade.
Crear un marco para avaliar a equidade nas escolas.
Facultar as direccións das escolas para dirixir cambios escolares que aumenten a equidade nas súas escolas.
Promover o coñecemento e a colaboración nas comunidades escolares para mellorar a equidade escolar a través do desenrolo de boas prácticas.
 
Coñecer a importancia da neurociencia na aprendizaxe das persoas.
Reflexionar sobre os modelos de dirección que se planean a nivel nacional e autonómico froito das normativas actuais e futuras.
Reflexionar e coñecer como buscar a mellora dos centros educativos a través da implementación de plans de mellora en xeral e do plan de convivencia en particular, a través de abordar a xestión de aula dende un dobre punto de vista,: preventivo e de intervención.
Actualización e profundar nas novas leis educativas.
Presentar boas prácticas como elementos de reflexión e de mellora da calidade educativa.
Xestionar os espazos de patio e lecer.
Traballar sobre prácticas restaurativas.
Estes obxectivos pretenden que os asistentes   ás Xornadas estuden, coñezan e debatan sobre aspectos de máxima actualidade e de especial interese na organización e funcionamento dos centros educativos. E asemade teñan información e poidan coñecelos proxectos de mellora cara a organización e xestión dos centros educativos.

4.- CONTIDOS:
Xestión da mellora da convivencia nos centros. Estratexias de intervención e e mellora.
Equidade e avaliación.
Xestión de novas maneiras de aprendizaxe.
A nova lei de educación (LOMLOE).
O equipo directivo como motor na implementación da convivencia. A xestión de aula.
Boas prácticas escolares e de dirección.
Os plan de mellora da xestión de aula como elementos básicos na organización e xestión das institucións escolares.
Mellora dos patios e espazos.
Xestión das prácticas restaurativas.

5.- METODOLOXÍA:
Eminentemente práctica e participativa, alternando a exposición e debate dos contidos obxecto de estudo coa análise de documentos, estudo de casos e exercitacións individuais e en grupo.
Acompañarase coa activación de grupos de discusión e de presentacións de experiencias persoais e de centro que resalten a significativación dos obxetivos planificados.
6.- ASISTENTES:
- Poden asistir os compoñentes de equipos directivos de escolas de educación infantil, de colexios públicos de educación infantil e primaria, rurais agrupados, centros de educación especial e de centros públicos integrados da Comunidade Autónoma de Galicia que se matriculen no prazo establecido. (Máximo de dúas persoas por Centro).
7.- POÑENTES:
1ª Sesión: Jordi Serarols i Boada. 
2ª Sesión: Francisco Luna Arcos.
Profesorado dos centros educativos referidos.
3ª Sesión: Héctor Ruíz Martín.